Inspectie zet luchthaven mes op de keel

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht: “Inspectie zet luchthaven mes op de keel”.


1. Bent u bekend met het artikel in de Turbantia van 29 oktober getiteld:” Inspectie zet luchthaven mes op de keel”?  


2. Welke rol heeft de ILT in dit conflict gespeeld? Wat zijn de oorzaken voor dit conflict geweest? Zijn er meer incidenten bekend waar de ILT bij betrokken is geweest? 


3. Klopt het dat de ILT risico gestuurd handhaaft? Hoe heeft deze situatie dan kunnen ontstaan? 


4. Welke veiligheidsrisico’s zijn in het geding geweest bij dit incident? Welke regels gelden er in deze situatie? Waar zijn deze regels op gebaseerd? Klopt het dat er andere regels gelden voor opstijgen van een vliegtuig dan voor het landen van een vliegtuig? Kunt u dit nader verklaren? 


5. Klopt het dat het incident inmiddels opgelost is zonder tussenkomst van de rechter? Wat kan de Minister doen om te voorkomen dat soortgelijke incidenten in de toekomst ontstaan?