Werken we wel genoeg thuis? Het is onverminderd druk op de weg.

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht: “Thuiswerken doen we blijkbaar nog steeds niet: het is onverminderd druk op de weg”


1. Bent  u bekend met het artikel van het Algemeen Dagblad van 29 oktober getiteld: “Thuiswerken doen we blijkbaar nog steeds niet: het is onverminderd druk op de weg”?  


2. Herkent u het probleem dat het artikel schetst dat het nog steeds onverminderd druk op de weg is? Klopt het dat het ondanks de stijgende aantallen coronabesmettingen druk blijft op de weg?


3. Wat is volgens de Minister de reden dat het onverminderd druk is op de weg ondanks de oproep van het Kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken? 


4. Hoe beoordeelt u de uitspraak uit het artikel dat we met het grootste verkeersexperiment ooit bezig zijn? Maakt het vaker thuiswerken of betere spreiding het mogelijk dat de fileproblematiek verminderd wordt of misschien wel opgelost kan worden?


5. Welke voortgang wordt er geboekt met werkgevers die meer ruimte bieden aan hun medewerkers om flexibeler te werken? 


6. Als het druk op de weg blijft en Covid-19 de wens naar individueel vervoer alleen maar laat stijgen, wat betekent dit voor de noodzaak om te blijven investeren in asfalt en het slimmer gebruik daarvan?


7. Kunt u deze vragen beantwoorden voor het Notaoverleg MIRT dat 7 december gepland staat?