• Leefomgeving

  Geluidsoverlast beperken

  De VVD beperkt geluidsoverlast, of het nu gaat om spoor, weg, water of luchtvaart.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Houtstook

  Veel mensen hebben een houtkachel of open haard. Gezellig, maar het zorgt ook voor overlast.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Luchtkwaliteit

  Iedereen is voor schone lucht, zeker de VVD die milieubeleid ongeveer heeft uitgevonden

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Milieuzones

  Ineffectieve milieuzones moeten worden afgeschaft.

  Lees meer
 • Veiligheid

  Asbest

  Asbest is gevaarlijk spul en er ligt nogal wat van op daken in Nederland.

  Lees meer
 • Veiligheid

  Einde aan drugsdumping

  Er moet een einde komen aan criminelen die drugsafval dumpen in de natuur

  Lees meer
 • Veiligheid

  Nucleaire Veiligheid

  Veiligheid is voor de VVD van primair belang. Bij kerncentrales is veiligheid des te belangrijker.

  Lees meer
 • Veiligheid

  REACH is een Europese ...

  Een Europese regel over de productie en handel in chemische stoffen leidt tot onnodige administratieve lasten

  Lees meer
 • Circulaire Economie

  Drankenkartons

  Door recycling kunnen uit drankenkartons waardevolle grondstoffen worden gewonnen.

  Lees meer
 • Circulaire Economie

  Duurzaamheid

  Duurzaam is niet duurder. Sterker nog, het levert meestal geld op!

  Lees meer
 • Circulaire Economie

  Fosfaat

  De VVD wil dat verwerkte mest niet langer de stempel 'afval' krijgt.

  Lees meer
 • Circulaire Economie

  Grondstoffen

  Grondstoffen zekerstellen en herwinnen

  Lees meer
 • Circulaire Economie

  Plastic tassen

  Op 1 januari 2016 is het verbod tegen plastic tassen ingegaan.

  Lees meer
 • Circulaire Economie

  Recycling

  Nederland is internationaal koploper op het gebied van afvalverwerking.

  Lees meer
 • Circulaire Economie

  Statiegeld

  De VVD is voor hogere inzamelings- en recycle doelstellingen als het gaat om kunststoffen/plastics.

  Lees meer
 • Klimaat

  Beprijzen van uitstoot

  Als het gaat om klimaatbeleid wil de VVD één doel: de reductie van broeikasgassen. Om dat te bereiken beprijzen we uitstoot

  Lees meer
 • Klimaat

  Biobrandstoffen

  Tot 2030 duidelijkheid over hoeveelheid biobrandstoffen biedt investeringszekerheid en CO2-reductie

  Lees meer
 • Klimaat

  Klimaatakkoord

  In Parijs hebben 195 landen een klimaatakkoord gesloten tijdens de VN klimaattop

  Lees meer